Πρόσκληση Αρχαιρεσιών Ελληνικής Εταιρείας Ορθοδοντικών Ναρθήκων

12 Οκτωβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού και ιδίως των άρθρων 6, 8,9, 10, 11, 12 , 13, 16, 17 αυτού, τις διατάξεις των άρθρων

elGreek