Ημερίδα Dr. Willy Dayan «Engineering Your ClinCheck Plan Challenging Cases & Bicuspid Extractions!»

Ημερίδα Dr. Willy Dayan «Engineering Your ClinCheck Plan Challenging Cases & Bicuspid Extractions!»

ανά
9 9 people viewed this event.

Member Goas/GAOSR/ Invisalign Providers  Free of charge

Non Member Orthodontists  100 Euro

Others 150 Euro

Για να εγγραφείτε για αυτό το γεγονός, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση:

 

Date And Time

2022-04-03 @ 11:30 ΠΜ to
2022-04-03 @ 05:30 ΜΜ
 

Τοποθεσία

Share With Friends

elGreek