ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΈχοντας υπόψη τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού και ιδίως των