Ημερίδα, 22 Φεβρουαρίου 2020

Ημερίδα, 22 Φεβρουαρίου 2020 Ημερίδα, 22 Φεβρουαρίου 2020 Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείου Royal Olympic Εγγραφή: Μέλη GOAS & πιστοποιημένοι χρήστες Invisalign – ελεύθερη είσοδος Μη μέλη – …

Hμερίδα, 18 Ιανουαρίου 2020

18 Ιανουαρίου 2020 Ημερίδα Ημερίδα 18 Ιανουαρίου 2020 Tόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Royal Olympic Εγγραφή: Είσοδος Ελεύθερη Δείτε περισσότερα εδώ.

14 & 15 Σεπτεμβρίου 2019 1ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ορθοδοντικών Ναρθήκων 1ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ορθοδοντικών Ναρθήκων 14 …

Clear Aligner Advanced Seminar II

18 Μαΐου 2019 CLEAR ALIGNER Advanced Seminar – Level II CLEAR ALIGNER Advanced Seminar – Level II CLEAR ALIGNER Advanced …