14 & 15 Σεπτεμβρίου 2019 1ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας

18 Μαΐου 2019 CLEAR ALIGNER Advanced Seminar – Level II

16 Μαρτίου 2019 Advanced Invisalign Course Advanced Invisalign Course Dr

2 Μαρτίου 2019 1η Πανελλήνια Ψηφιακή Ορθοδοντική Ημερίδα 1η Πανελλήνια