14 & 15 Σεπτεμβρίου 2019 1ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας
18 Μαΐου 2019 CLEAR ALIGNER Advanced Seminar – Level II
16 Μαρτίου 2019 Advanced Invisalign Course Advanced Invisalign Course Dr
2 Μαρτίου 2019 1η Πανελλήνια Ψηφιακή Ορθοδοντική Ημερίδα 1η Πανελλήνια
ΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ