Ημερίδα, 28 Μαρτίου 2020

Ημερίδα, 28 Μαρτίου 2020

Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Εγγραφή: Μέλη GOAS & ΕΛ.Ε.Γ.Ο. – ελεύθερη είσοδος
Μη μέλη – 20€

ΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ