Ημερίδα, 23 Οκτωβρίου 2021

Ημερίδα, 23 Οκτωβρίου 2021

Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens

Εγγραφή: Μέλη GOAS & πιστοποιημένοι χρήστες Invisalign – ελεύθερη είσοδος

Ορθοδοντικοί μη μέλη – 50€

Υπόλοιπα μη μέλη – 100€