Ημερίδα, 22 Φεβρουαρίου 2020

Ημερίδα, 22 Φεβρουαρίου 2020

Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείου Royal Olympic
Εγγραφή: Μέλη GOAS & πιστοποιημένοι χρήστες Invisalign – ελεύθερη είσοδος
Μη μέλη – 50€