18 Μαΐου 2019

CLEAR ALIGNER Advanced Seminar - Level II

CLEAR ALIGNER Advanced Seminar - Level II

CLEAR ALIGNER Advanced Seminar – Level II
18 Μαΐου 2019 09:00-16:00,
Ξενοδοχείο Divani Caravel, Aθήνα.
Oμιλητής: Dr. Pablo Echarri