2 Μαρτίου 2019

1η Πανελλήνια Ψηφιακή Ορθοδοντική Ημερίδα

1η Πανελλήνια Ψηφιακή Ορθοδοντική Ημερίδα

About The Event: “ALIGNERS & IDB CONCEPT “IN DIGITAL ORTHODONTICS”
Speakers: Dr. Isaza Santiago Penco, Specialist inOrthopedics, Orthodontics and Gnathology
SODT Stefano Negrini, Key Opinion Leader of 3 Shape CEO & Founder of Ortodonzia Estenze
Dr. Lars Christensen, Key Opinion Leader for 3Shape Denmark and Forestandent Germany
Date & Time: Sat. 2th of March, 9:00 – 17:00
Address: 28-34 Athanasiou Diakou Str, Athens, Attiki, 117 43, Greece
Language: English