14 & 15 Σεπτεμβρίου 2019

1ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ορθοδοντικών Ναρθήκων

1ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ορθοδοντικών Ναρθήκων

14 & 15 Σεπτεμβρίου 2019
1ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ορθοδοντικών Ναρθήκων

Tόπος διεξαγωγής: Αίγλη Ζαππείου.